Velkommen til oppvekstportalen i Ås kommune!

Du må være innlogget for å:
- søke om barnehage-/SFO-plass
- endre/slette søknad
- følge saksgangen til søknaden
- svare på tilbud om plass
- si opp eksisterende plass
- søke om endret oppholdstid
- endre kontaktopplysninger
- bytte barnehage/SFO

Har du ikke gyldig norsk fødselsnummer eller D-nummer, ta kontakt med Ås kommune.

Ås kommune ber om at brukere logger seg inn for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse).